dk. Stanisław KruszyńskiNiedostępny
Adres:
6718MH38
Ede, Holandia
Region:
Holandia
Stały dyżur:
środa06:00-23:59
niedziela06:00-23:59
Opis:

Urodziłem się w Łęgowie koło Gdańska, wychowałem w Tczewie. Studia odbyłem w WSD w Pelplinie (filozofia) i w KUL w Lublinie (teologia). Uczestniczyłem w duszpasterstwie akademickim dominikanów i w tworzeniu pisma młodych katolików Spotkania w Lublinie. Po studiach założyłem rodzinę i podjąłem pracę w Księgarni św. Wojciecha w Lublinie. W roku 1975 zostałem aresztowany i pomimo płomiennej obrony adw. Władysława Siła-Nowickiego i protestów studentów w Lublinie (KUL), Warszawie (KOR) i Krakowie (SKS) oraz Amnesty International skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności z powodu politycznej treści prywatnych listów do rodziny. 
W roku 1976 przeprowadziłem się z rodziną do Opola, gdzie kierowałem antykwariatem Bibliofil. Za pomoc dla robotników Radomia zostałem w roku 1978 zwolniony z pracy i uniemożliwiono mi podjęcie jakiejkolwiek pracy w województwie opolskim. Otrzymałem pracę księgarza w Księgarnii św. Jacka i pracę katechety w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach (ks. dr Jan Urbaczka). Wspierałem działalność Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach (Kazimierz Świtoń) oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Warszawie.

Po Sierpniu 1980 z pomocą diecezjalnych duszpasterzy akademickich: ks. Oskara Thomasa (1940-1984) i ks. Józefa Dancha (1945-1982) zainicjowałem utworzenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (prezes Prof. Henryk Mikołaj Górecki). Obaj duszpasterze akademiccy zmarli w niewyjaśnionych okolicznościach w okresie stanu wojennego.
W roku 1981 zostałem kierownikiem biura prezydialnego oraz rzecznikiem prasowym MKZ NSZZ Solidarność w Katowicach (Andrzej Rozpłochowski). W roku 1982 byłem internowany. W latach stanu wojennego 1983-1986 byłem redaktorem Wydawnictwa św. Jacka. Kierowałem sekcją historyczną KIK w Katowicach i kolportowałem prasę podziemną. Byłem rozpracowywany przez duchownych i świeckich tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Szczęśliwie uniknąłem napadu przez grupę operacyjną SB na terenie leśnictwa Kłodobok. SB naciskała na usunięcie mnie z władz KIK oraz z pracy w Wydawnictwie św. Jacka, co nastąpiło w roku 1986.
W tym samym czasie syn poważnie zachorował, a Instytut Onkologii zalecał leczenie za granicą. W tej sytuacji zdecydowałem się na uchodźstwo do Holandii, gdzie uzyskałem azyl polityczny. Aktywnie włączyłem się w życie Polonii holenderskiej, wspierając zarazem działalność podziemnej, a następnie legalnej Solidarności. Obecnie działam w Stowarzyszeniu Porozumienie Katowickie 1980. Za wkład na rzecz niepodległości Ojczyzny prezydent Andrzej Duda nadał mi Krzyż Wolności i Solidarności, a za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Za zasługi dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyznano mi członkostwo honorowe KIK. 

W Holandii odbyłem studia w Akademii administracyjnej pracując do 2015 r. jako prawnik w urzędzie miasta Ede. Nawiązałem współpracę kaszubsko-fryzyjską i uczestniczyłem we współpracy NSZZ Solidarność z chrześcijańskimi związkami zawodowymi oraz we współpracy samorządów polskich z holenderskimi. W Polskiej Misji Katolickiej w Arnhem prowadziłem katechezę dla młodzieży. Po ukończeniu 5-letniego studium zostałem w roku 2003 wyświęcony na diakona stałego i przez kilka lat byłem krajowym koordynatorem duszpasterstwa migrantów w Holandii oraz członkiem International Catholic Migration Commission w Genewie. Przyczyniłem się do erygowania polskiej parafii NMP Częstochowskiej w archidiecezji Utrecht oraz parafii św. Faustyny Kowalskiej w diecezji Roermond.
Po przejściu na emeryturę pracuję jako tłumacz sądowy i przysięgły oraz udzielam porad prawnych rodakom w Holandii. Jako diakon posługuję w Pogotowiu duchowym, w duszpasterstwie Romów i w parafii. 

wstecz
Pomysł
Pogotowie duchowe to dzieło kapłanów kościoła Rzymsko-katolickiego. 7 dni w tygodniu chcemy być dla ludzi, dla owiec z owczarni Chrystusa. Jeżeli chcesz, zadzwoń, aby porozmawiać ...
więcej
Kim jesteśmy
Jesteśmy kapłanami Kościoła Rzymskokatolickiego. Chcemy być dla Ciebie 7 dni w tygodniu przez 18h na dobę. Możesz dzwonić w każdej chwili, którą uznasz za stosowną. ...
więcej
Pomoc specjalistyczna
W sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebna natychmiastowa interwencja lub specjalistyczna pomoc można dzwonić: Numer Alarmowy, telefon 112, czynny całą dobę Natychmiastowa pomocy policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego ...
więcej
Modlitwa
Modlitwa to nasza nadzieja, to lekarstwo na nasze życie i naszą duszę. Intencje polecane Pogotowiu duchowemu powierzamy Opatrzności Bożej w modlitwie wiernych w naszej codziennej Eucharystii ...
więcej