dk. Stanisław KruszyńskiNiedostępny
Telefon:
0031 626 467 503
Adres:
Postbus 8132
6710 AC EDE
Region:
Holandia
Dyżury:
niedziela06:00-23:59
Opis:

Urodziłem się w Łęgowie koło Gdańska, wychowałem w Tczewie. Studia odbyłem w WSD w Pelplinie (filozofia) i w KUL w Lublinie (teologia). Uczestniczyłem w duszpasterstwie akademickim dominikanów (o. Ludwik Wiśniewski) i w tworzeniu pisma młodych katolików Spotkania w Lublinie. Po studiach założyłem rodzinę i podjąłem pracę w Księgarni św. Wojciecha w Lublinie. W roku 1975 zostałem aresztowany i pomimo płomiennej obrony adw. Władysława Siła-Nowickiego i protestów studentów w Lublinie (KUL), Warszawie (KOR) i Krakowie (SKS) oraz Amnesty International skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności z powodu politycznej treści prywatnych listów do rodziny. 
W roku 1976 przeprowadziłem się z rodziną do Opola, gdzie kierowałem antykwariatem Bibliofil. Za pomoc dla robotników Radomia zostałem w roku 1978 zwolniony z pracy i uniemożliwiono mi podjęcie jakiejkolwiek pracy w województwie opolskim. Otrzymałem pracę księgarza w Księgarnii św. Jacka i pracę katechety w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach (ks. dr Jan Urbaczka). Wspierałem działalność Wolnych Związków Zawodowych (Kazimierz Świtoń) oraz ROPCiO.
Bezpośrednio po Sierpniu 1980 z pomocą prof. Henryka Mikołaja Góreckiego i diecezjalnych duszpasterzy akademickich: ks. Oskara Thomasa (1940-1984) i ks. Józefa Dancha (1945-1982) założyliśmy Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Obaj duszpasterze zmarli w niewyjaśnionych okolicznościach w okresie stanu wojennego.
W roku 1981 zostałem kierownikiem biura prezydialnego oraz rzecznikiem prasowym MKZ NSZZ Solidarność w Katowicach (Andrzej Rozpłochowski). W roku 1982 byłem internowany. W latach 1983-1986 byłem redaktorem Wydawnictwa św. Jacka. Kierowałem sekcją historyczną KIK w Katowicach i kolportowałem prasę podziemną. Szczęśliwie uniknąłem napadu i pobicia przez grupę operacyjną SB na terenie leśnictwa Kłodobok.
W roku 1986 wyjechałem z rodziną na emigrację polityczną w Holandii. W 35 rocznicę podpisania Porozumienia Katowickiego zostałem odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Na emigracji uczestniczyłem aktywnie w życiu Polonii holenderskiej, odbyłem studia w Akademii administracyjnej i pracowałem do 2015 r. jako prawnik w urzędzie miasta Ede. W Polskiej Misji Katolickiej w Arnhem prowadziłem katechezę dla młodzieży. Obok pracy zawodowej ukończyłem w roku 2003 5-letnie studium stałego diakonatu, zostałem wyświęcony na diakona i mianowany krajowym koordynatorem duszpasterstwa migrantów w Holandii. Przyczyniłem się do erygowania polskiej parafii NMP Częstochowskiej w archidiecezji Utrecht oraz parafii św. Faustyny Kowalskiej w diecezji Roermond. Jako wolontariusz pracowałem w duszpasterstwie więziennym oraz w duszpasterstwie Romów. 
Obecnie na emeryturze asystuję w kościele polskim w Arnhem i pomagam w parafii holenderskiej. Pracuję także jako tłumacz przysięgły i prowadzę poradnictwo prawne dla Polaków w Holandii, 

wstecz
Pomysł
Pogotowie duchowe to dzieło kapłanów kościoła Rzymsko-katolickiego. 7 dni w tygodniu chcemy być dla ludzi, dla owiec z owczarni Chrystusa. Jeżeli chcesz, zadzwoń, aby porozmawiać ...
więcej
Kim jesteśmy
Jesteśmy kapłanami Kościoła Rzymskokatolickiego. Chcemy być dla Ciebie 7 dni w tygodniu przez 18h na dobę. Możesz dzwonić w każdej chwili, którą uznasz za stosowną. ...
więcej
Pomoc specjalistyczna
Gdy potrzeba specjalisty to szukaj i dzwoń: W sytuacjach kryzysowych może być potrzebna natychmiastowa interwencja lub specjalistyczna pomoc. Telefonicznie można kontaktować się z następującymi ośrodkami. Kryzysowy telefon ...
więcej
Świadectwa
Świadectwo jest czymś, czego doświadczyłeś osobiście. Przeżycie pewnych sytuacji, zobaczenie czegoś w czasie, spotkanie kogoś osobiście – rodzi wdzięczność serca i naszego umysłu. Jeżeli spotkałeś ...
więcej