Pomoc specjalistyczna

Gdy potrzeba specjalisty to szukaj i dzwoń:

W sytuacjach kryzysowych może być potrzebna natychmiastowa interwencja lub specjalistyczna pomoc. Telefonicznie można kontaktować się z następującymi ośrodkami.
Kryzysowy telefon zaufania 116123 czynny od 14.00 do 22.00 niesie pomoc osobom dorosłym, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Poradnia telefoniczna udziela pomocy psychologicznej osobom samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu, osobom w kryzysie emocjonalnym, rodzicom potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osobom niepełnoprawnych,
http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html.

Europejski Numer Alarmowy, telefon 112, czynny całą dobę
Można wzywać natychmiastowej pomocy policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, http://www.112.gov.pl/112/kiedy-dzwonic-na-112/397,KIEDY-DZWONIC-NA-112.html

 

Przemoc w rodzinie
Jeśli padłaś/eś ofiarą przemocy, powinnaś/neś skontaktować się z jednym z Ośrodków Interwencji Kryzysowej, http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej
lub z jednym ze Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, https://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Przemoc%20w%20rodzinie/przemoc_osrodki_090209.pdf.

Jeżeli doznałaś/eś urazu fizycznego lub psychicznego wskutek pobicia lub jeśli zostały pobite Twoje dzieci - zgłoś się na pogotowie i poproś lekarza o obdukcję oraz zwróć się o pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
Fakt znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną zgłoś następnie na policji lub w prokuraturze.
Jeżeli doznajesz aktualnie przemocy wezwij Policję i poproś policjanta o wypełnienie tzw. Niebieskiej Karty. W sytuacji „bez wyjścia" możesz pod opieką policji zostać przewieziona/ny do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Zabierz ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty i adresy.

 

Pomoc duchowa, psychologiczna, prawna i materialna dla świadków i ofiar przestępstw (wypadki, przemoc), Kapelanka 60, 30-347 Kraków, http://pokrzywdzeni.krafos.pl/, tel. 504 704 933, 12 4212288.

 

Niebieska Linia, tel. 800120002, czynny całą dobę, przemoc w rodzinie, interwencja, pomoc w kryzysie, pomoc psychologiczna i prawna, http://www.niebieskalinia.org/przemoc/

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800121212 czynny od poniedziałku do piątku od 8.15 do 20.00 dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia i pomocy w przypadku lęków, trosk, problemów i kłopotów, jak również kontaktów z rodzicami i z dziećmi oraz naruszania praw dzieci i używania przemocy, https://brpd.gov.pl/telefon-zaufania.

 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111 czynny od 12.00 do 20.00 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Dyżurujący psychologowie i pedagodzy rozmawiają z dziećmi i młodzieżą przez telefon o ich troskach i problemach i udzielają im wsparcia sytuacjach kryzysowych, https://116111.pl/problemy.

 

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, telefon 116000 (zaginięcie dziecka) i telefon 22 6547070 (zaginięcie dorosłego) czynny 8.00 do 21.00 w dni robocze i 9.00-15.00 w weekend. Przyjmowanie zgłoszeń o zaginięciu człowieka i udzielanie porad, w jaki sposób zorganizować poszukiwania na własną rękę a czego można oczekiwać od policji. Wsparcie psychologa, prawnika lub pracownika socjalnego, http://www.zaginieni.pl/jak-pomagamy/.

 

Telefon zaufania Narkomania, tel. 801199990 czynny od 16.00 do 21.00
Telefon zaufania Uzależnienia, tel. 801889880 czynny od 17.00 do 22.00
Wsparcie psychologiczne, porady o możliwościach leczenia, porady prawne, http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111047.

 

Katolicki Ruch Antynarkotyczny, telefon 800120289 czynny od 10.00 do 17.00 w dni robocze. Pomoc i wsparcie w sytuacji uzależnienia od narkotyków, http://www.karan.pl/index/

 

Poradnia Pomocy Palącym, telefon 801108108 czynny od 11.00 do 19.00 w dni robocze.
Specjalistyczne poradnictwo dotyczące palenia papierosów, http://jakrzucicpalenie.pl/.

 

Niepełnosprawni, telefon 801801015 czynny od 8.00 do 17.00 w dni robocze,
Informacja dotycząca rynku pracy, spraw prawno-socjalnych, edukacji, rehabilitacji i świadczeń, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/17858.  

 

Niepełnosprawność, telefon 080108600 i 225055670 czynny od 9.00 do 15.00 w dni robocze. Informacja dotycząca aktywizacji zawodowej, rehabilitacji, wsparcia dla rolników, dofinansowania działalności gospodarczej i edukacji, https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/.  

Pomysł
Pogotowie duchowe to dzieło kapłanów kościoła Rzymsko-katolickiego. 7 dni w tygodniu chcemy być dla ludzi, dla owiec z owczarni Chrystusa. Jeżeli chcesz, zadzwoń, aby porozmawiać ...
więcej
Kim jesteśmy
Jesteśmy kapłanami Kościoła Rzymskokatolickiego. Chcemy być dla Ciebie 7 dni w tygodniu przez 18h na dobę. Możesz dzwonić w każdej chwili, którą uznasz za stosowną. ...
więcej
Pomoc specjalistyczna
Gdy potrzeba specjalisty to szukaj i dzwoń: W sytuacjach kryzysowych może być potrzebna natychmiastowa interwencja lub specjalistyczna pomoc. Telefonicznie można kontaktować się z następującymi ośrodkami. Kryzysowy telefon ...
więcej
Modlitwa
Modlitwa to nasza nadzieja, to lekarstwo na nasze życie i naszą duszę. Intencje polecone telefonicznie kapłanowi powierza on Bożemu miłosierdziu w codziennej Eucharystii oraz w modlitwie ...
więcej